Aivovamma – miten asianajaja voi auttaa vakuutusriidassa

 

Kirjoituksen tarkoitus

Aivovammat ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit vahingonkorvauksineen ovat saaneet viime aikoina runsaasti huomiota julkisuudessa. Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus ottaa lainkaan osaa tuohon välillä kiihkeitäkin piirteitä saaneeseen keskusteluun, vaan sen sijaan tarjota käytännön vastauksia niille, jotka valitettavasti ovat syystä tai toisesta saaneet aivovamman ja joutuvat taistelemaan vakuutusyhtiöidensä kanssa heille kuuluvien korvauksien saamiseksi.

Aivovamma tuo monta muutosta elämään

Aivovamman saaneen elämässä tapahtuu kertarysäyksellä monta muutosta, jotka jo yksinään saisivat kenet tahansa ymmälleen. Toimeentulon järjestäminen ja siinä mahdollisesti tapahtunut merkittävä muutos on luonnollisesti yksi suurimmista ongelmista, joka aivovamman saaneen ja hänen lähipiirinsä tulee pyrkiä ratkaisemaan tavallisen arjessa selviytymisen lisäksi. Vakuutusyhtiöt voivat suorittaa vakuutusehtojen puitteissa aivovamman saaneille esimerkiksi haittakorvauksen ohella myös korvauksen ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa aivovamma on aiheuttanut työkyvynaleneman tai jopa täyden työkyvyttömyyden.

Kielteinen korvauspäätös ja siitä valittaminen

Vakuutusyhtiö voi myös kieltäytyä korvaamasta aivovamman saaneen vahinkoja vakuutussopimuksen ehtoihin tukeutuen. Syy-yhteys esimerkiksi auto-onnettomuuden ja aivovamman välillä on kyettävä näyttämään toteen ja usein vakuutusyhtiö kieltäytyy korvauksien maksamisesta juuri syy-yhteyden puuttumiseen vedoten.

Aivovamman saaneen tuleekin korvauksen saadakseen onnistua osoittamaan vakuutusyhtiölleen, että hänen vammansa on seurausta vakuutussopimuksen mukaan korvattavaksi kuuluvasta seikasta. Keskeisessä osassa syy-yhteyden osoittamisessa ovat primaarivaiheen diagnostiikkaan liittyvien kysymysten (GCS-pisteet, PTA:n kesto, kuvantamislöydökset) ohella myös aivovamman jälkitilaan tyypillisesti liittyvät oireet.

Tuomioistuin ratkaisee viimekädessä korvauksiin liittyvän riidan, mikäli vakuutusyhtiö ja vahingonkärsijä eivät saavuta asiassa yhteisymmärrystä. Aivovamman saaneen kannattaa pohtia vakavasti kielteisen korvauspäätöksen riitauttamista, mikäli hänen ja lähipiirinsä sekä hoitavien lääkäreiden käsitys vammautumisesta poikkeaa vakuutusyhtiön näkemyksestä.

Asianajaja avuksi harkintaan

Asianajaja osaa arvioida, onko hoitavan lääkärin lääketieteellisesti havaitsema syy-seuraussuhde näytettävissä toteen siten, että riitatilanteessa ratkaisun tekevä tuomioistuin vakuuttuu oikeudellisesta syy-yhteydestä aivovamman ja vakuutuksen piiriin kuuluvan seikan (esimerkiksi auto-onnettomuus) välillä. Asianajaja ei luonnollisesti diagnosoi aivovammaa, mutta hän voi auttaa jo diagnosoidun aivovamman oikeudellisen merkityksen selkeyttämisessä ja saamaan asiakkaalleen hänelle oikeudenmukaisesti kuuluvat korvaukset.

Vakuutusyhtiöltä kielteisen korvauspäätöksen saaneen on hyvä keskustella saamastaan päätöksestä lähipiirinsä ja hoitavan lääkärinsä kanssa. Asianajaja kannattaa pyytää avuksi pohtimaan, onko päätökseen syytä hakea muutosta, mikäli korvauspäätöksen hyväksyminen sellaisenaan on mahdotonta. Asianajaja auttaa asiakastaan ratkaisemaan muutoksenhakuun liittyvän kysymyksen ja mikäli muutosta päätökseen on järkevää hakea, selvittää muun ohella sen, kattaako asiakkaan oikeusturvavakuutus asian hoitamisesta aiheutuvat kulut. Asianajaja auttaa aivovamman saanutta jatkamaan elämäänsä siten, ettei tämän tarvitsisi huolehtia vakuutusyhtiönsä kanssa riitelemisestä.

Jos asia on kohdallasi ajankohtainen, voit ottaa yhteyttä toimistoomme ja kysyä vastikkeetta vinkkiä – toimeksiannon syntymisestä sovitaan aina tapauskohtaisesti eikä yhteydenotto velvoita mihinkään.