Korona ja laki – apua epidemian aiheuttamiin oikeudellisiin ongelmiin

 

Viime aikoina yhteiskunnassamme on eletty hyvin poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen mukanaan tuoman myllerryksen johdosta ja vasta tulevaisuus tulee näyttämään sen, kuinka kauan tämä poikkeustila maassamme kestää. Ja vaikka tällaisina haastavina hetkinä ihmisillä on tapana löytää itsestään yhteishenkeä ja toisista välittämisen kulttuuria, tuo muuttunut tilanne väistämättä mukanaan myös uusia oikeudellisia konflikteja sekä ongelmanratkaisua edellyttäviä pulmia.

Yritykset toimialasta riippumatta ovat nyt suurten haasteiden edessä ja varmasti yrittäjien mielessä pyörivät monet mieltä askarruttavat kysymykset; lomautanko työntekijäni, miten lomauttaminen toteutetaan tai onko yritykselläni tässä tilanteessa oikeutta irtisanoa työntekijöitä? Onko yritykselläni palkanmaksuvelvollisuus kotiin jääville työntekijöille ja millä edellytyksin? Vastaavasti myös monet työntekijät ovat täysin uuden ja ymmärrettävästi huolestuttavan tilanteen edessä; mitkä oikeuteni työntekijänä ovat, voinko jäädä hoitamaan koulun sulkemisen johdosta kotiin jäävää lastani? Olenko oikeutettu palkkaan tai tartuntatautirahaan tässä tilanteessa?

Työoikeuden ohella toinen oikeudenala, jolla koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot tulevat aiheuttamaan erityisen ongelmallisia kysymyksiä, on sopimusoikeus. Miten koronaepidemia vaikuttaa yritykseni sopimuksiin ja niiden sitovuuteen? Merkitseekö koronavirus force majeure-tyyppistä ylivoimaista estettä sopimuksen täyttämiselle? Voiko sopimuskumppanini jättää tässä tilanteessa sopimuksemme täyttämättä?

Tärkeintä on ymmärtää se, että myös poikkeuksellisissa olosuhteissa lainsäädäntö ja sen vakiintunut soveltamiskäytäntö määrittävät ne rajat ja raamit, joiden puitteissa yhteiskunta ja sen toimijat operoivat. Tästä syystä uudessa tilanteessa päätöksiä tehtäessä kannattaa tuon päätöksenteon perustaksi hankkia oikeudellista asiantuntemusta, jotta tehdyt toimenpiteet varmasti nojaavat kestävälle perustalle.

Asianajotoimistomme asiantuntijat ovat apunasi myös tässä tilanteessa. Mikäli sinulla on mielessä jokin oikeudellinen pulma tai kysymys, johon kaipaat asiantuntevaa vastausta, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Vahvuutemme ovat asiakkaan palveleminen ripeällä aikataululla sekä oikeudellisten kannanottojen ja ohjeistuksen räätälöiminen juuri asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen. Autamme sinua tai yritystäsi niin akuutin vaiheen päätöksenteossa kuin myös myöhempien askelmerkkien suunnittelemisessa.

Koska korona on vaikuttanut myös asianajotoimistomme työskentelytapoihin ja haluamme omalta osaltamme tukea epidemian leviämisen ehkäisyä, olemme päättäneet rajoittaa toistaiseksi fyysiset asiakaskontaktit toimistollamme minimiin. Tästä syystä pyydämme asiakkaitamme olemaan meihin yhteydessä joko puhelimitse, sähköpostitse tai jättämällä yhteydenottopyynnön nettisivuiltamme löytyvään lomakkeeseen. Vastaamme yhteydenottoosi ripeästi ja tartumme toimeen!