Yritys

Asianajotoimisto Puranen & Kiviluoto Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin y-tunnuksella 0548990-9. Arvonlisäverotunniste on FI05489909.
Asianajotoimisto Puranen & Kiviluoto Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” ammattinimike on annettu Suomessa.

Asianajotoiminta perustuu lakiin asianajajista, ja toiminnan lainmukaisuutta valvoo Suomen Asianajajaliitto. Asianajotoimiston henkilökunta on salassapitovelvollinen kaikista tietoonsa saamistaan asiakkaittensa asioista. 

Asianajajia valvova viranomainen on:
Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 16 / PL 194
00100 HELSINKI
p. (09) 6866 120
f. (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Puranen & Kiviluoto Oy:llä on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0146905-4)
www.pohjantahti.fi